FANDOM


Określa maksymalną liczbę jednostek, jaką możesz posiadać. Jest on określony
przez liczbę kontrolowanych przez ciebie sektorów terenu. Im więcej ich zdobędziesz, tym
więcej jednostek będziesz mógł sformować i wystawić. Wszystkie sektory terenu, w których
znajdują się punkty zasobów, muszą być połączone z twoim sztabem. W przeciwnym razie taki
sektor uważa się za odcięty od zaopatrzenia. Kiedy zdobędziesz punkt zasobów, który został
odcięty od zaopatrzenia, nie zwiększy on tempa pozyskiwania zasobów. By temu zapobiec,
musisz przejąć i kontrolować kolejne sektory terenu tak, żeby twoje punkty zasobów były
terytorialnie połączone ze sztabem.